top of page

UUFS - Uppsala universitets förenade studentkårer

Grunden för studentinflytande vid Uppsala universitet cementerades i och med Uppsala Studentkårs tillkomst 1849. I och med att den farmaceutiska fakulteten flyttade från Stockholm till Uppsala under 70-talet följde Farmacevtiska Studentkåren med och Uppsala Studentkår var inte längre ensam kår vid Uppsala universitet. Gotlands studentkår Rindi fick kårstatus vid Uppsala universitet 2013 i och med att Högskolan på Gotland blev en del av Uppsala Universitet. Uppsala teknolog- och naturvetarkår tillkom 2014 som formell studentkår genom att Uppsala Studentkår avsade sig kårstatus för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. 2016 tillkom även Juridiska Föreningen samt Uppsalaekonomerna som självständiga studentkårer vid Uppsala universitet.


I och med det ökande antalet studentkårer på Uppsala universitet har behovet av en tydlig central studentröst ökat. För att förena studentrösten gentemot Uppsala universitet så startades januari 2020 organisationen UUFS, vari de sex studentkårerna är medlemmar i.

bottom of page