top of page

Protokoll

logotyp-UUFS-transparant.png

UUFS styrelse är föreningens högsta beslutande organ och verkställande organ och består av två ordinarie representanter och en suppleant från vardera studentkår. Styrelsen sammanträder under terminerna var annan vecka. Vem som agerar mötesordförande roterar mellan kårerna från möte till möte. UUFS Handläggare agerar ständig sekreterare på samtliga styrelsesammanträden.

Verksamhetsår 23/24

Used Books

Verksamhetsår 20/21

Reading Glasses on Book

Verksamhetsår 22/23

Assortment of Books

Verksamhetsår Vt20

Several Open Books

Verksamhetsår 21/22

bottom of page