Protokoll

logotyp-UUFS-transparant.png

UUFS styrelse är föreningens högsta beslutande organ och verkställande organ och består av två ordinarie representanter och en suppleant från vardera studentkår. Styrelsen sammanträder under terminerna var tredje vecka. Vem som agerar mötesordförande roterar mellan kårerna från möte till möte. UUFS samordnare agerar ständig sekreterare på samtlig styrelsesammanträden. Genom att klicka på ikonen under varje avsnitt kommer du hitta våra protokoll från det året.  

Assortment of Books

Verksamhetsår Vt20

Reading Glasses on Book

Verksamhetsår 22/23

Used Books

Verksamhetsår 20/21

Several Open Books

Verksamhetsår 21/22