Protokoll

UUFS styrelse är föreningens högsta beslutande organ och verkställande organ och består av två ordinarie representanter och en suppleant från vardera studentkår. Styrelsen sammanträder under terminerna var tredje vecka. Vem som agerar mötesordförande roterar mellan kårerna från möte till möte. UUFS samordnare agerar ständig sekreterare på samtlig styrelsesammanträden. Genom att klicka på ikonen under varje avsnitt kommer du hitta våra protokoll från det året.  

2020

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENADE STUDENTKÅRERS Protokoll

2021

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENADE STUDENTKÅRERS Protokoll