top of page

Studentkårers historia

Att vara studentrepresentant innebär att man medverkar på Uppsala universitets beredande och beslutande organ. Där aktivt framför man studenternas perspektiv på de ämnen som är uppe för diskussion vare sig det är kurslitteraturen för en specifik kurs, anställning av professorer eller de långsiktiga planerna för utvecklingen av campus. Det är nyckeln för att se till att studenterna blir hörda och att vårt studentliv blir bättre. Helt enkelt en av de viktigaste sakerna du kan göra för dina medstudenter. Det har dock inte alltid varit givet att studenterna ska få inflytande. 

 

I övriga världen utanför norden har studenterna lite inflytande över sina studier på universitetet, likadant var det i Sverige under 60-talet. Studenterna hade innan dess inget eller mycket lite inflytande i centrala och lokala frågor på universitetet. Detta ändrades i och med att studenter fick tillträde till konsistoriemötet den 28 oktober 1968 sedan en rad studentdemonstrationer runt om i Europa. Rektor beslutade hastigt kort därpå att studenterna inte var välkomna på dessa möten och meddelandet möttes av högljudda protester som slutade med att man under pågående konsistoriemöte den 2 december samma år knackade på den stora porten tills man öppnade. 

 

Sedan dess har studentinflytandet formaliseras till den nivån att det numera är lag i Sverige att studenterna ges rätt att medverka i beredande och beslutande organ inom universitet. Studentinflytandet gavs till oss av de tappra studenter som knackade på dörren till maktens korridorer och vi måste värna om den möjlighet vi fått att påverka.

bottom of page