top of page

REmissvar

En remiss är en hänvisning av ett ärende till en så kallad remissinstans. UUFS agerar ofta remissinstans för ärenden från universitetet men även för ärenden inkomna till universitetet från externa parter så som exempelvis regeringen. Som remissinstans kan vi inkomma med ett remissvar som innehåller studentkårernas åsikter kring ärendet. 

bottom of page