Verksamhetsplaner

logotyp-UUFS-transparant.png

UUFS är en organisation med brutet verksamhetsår. Detta innebär att vi inte följer kalenderår utan att vårt verksamhetsår sträcker sig mellan första juli och sista juni. Inför varje verksamhetsår skriver UUFS styrelse en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Denna fastställs sedan på det konstituerande styrelsesammanträdet som enligt UUFS styrdokument ska hållas i maj eller juni.   

Verksamhetsplan

2020/2021

Verksamhetsplan

2021/2022

Verksamhetsberättelser

UUFS är en organisation med brutet verksamhetsår. Detta innebär att vi inte följer kalenderår utan att vårt verksamhetsår sträcker sig mellan första juli och sista juni. Efter varje verksamhetsår skriver UUFS styrelse en verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret. Denna fastställs sedan på det konstituerande styrelsesammanträdet som enligt UUFS styrdokument ska hållas i november eller december.   

Verksamhetsberättelse

Vt2020

Verksamhetsberättelse

2020/2021