top of page

Verksamhetsplaner

logotyp-UUFS-transparant.png

UUFS är en organisation med brutet verksamhetsår. Detta innebär att vi inte följer kalenderår utan att vårt verksamhetsår sträcker sig mellan första juli och sista juni. Inför varje verksamhetsår skriver UUFS styrelse en verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår. Denna fastställs sedan på det konstituerande styrelsesammanträdet som enligt UUFS styrdokument ska hållas i maj eller juni.   

Verksamhetsplan

2023/2024

Verksamhetsplan

2022/2023

Verksamhetsplan

2021/2022

Verksamhetsplan

2020/2021

Verksamhetsberättelser

UUFS är en organisation med brutet verksamhetsår. Detta innebär att vi inte följer kalenderår utan att vårt verksamhetsår sträcker sig mellan första juli och sista juni. Efter varje verksamhetsår skriver UUFS styrelse en verksamhetsberättelse för det avslutade verksamhetsåret. Denna fastställs sedan på det konstituerande styrelsesammanträdet som enligt UUFS styrdokument ska hållas i november eller december.   

Verksamhetsberättelse

2021/2022

Verksamhetsberättelse

2020/2021

Verksamhetsberättelse

Vt2020

bottom of page