STYRDOKUMENT

Här kan du hitta samtliga av Uppsala universitets förenade studentkårers styrdokument. Dessa dokument finns för att styrelsen på bästa möjliga vis ska bedriva vår verksamhet och samordna den centrala studentrepresenationen och studentinflytande vid Uppsala universitet. Genom att klicka på ikonen under varje avsnitt kan du ladda ner styrdokumentet.

01

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENADE STUDENTKÅRERS STADGAR

Här kan du hitta Uppsala universitets förenade studentkårers stadgar som är det dokument som definierar och reglerar vår verksamhet.

02

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENDADE STUDENTKÅRERS reglemente

Föreningens reglemente reglerar befogenheter, resurser och förhavande av Uppsala universitets förenade studentkårer inom de område föreningens stadgar inte berör.

03

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENADE STUDENTKÅRERS STYRELSES ARBETSORDNING

Föreningens styrelses arbetsordning fungerar som en vägledande dokument för det kontinuerliga arbetet likt rutiner och administrativa frågor som bedrivs inom föreningen. 

04

UPPSALA UNIVERSITETS FÖRENADE STUDENTKÅRERS REGLEMENETE FÖR STUDENTREPRESENTATUPPDRAG

Reglementet för studentrepresentantuppdrag reglerar hur UUFS rätt till tillsättning av studentrepresentanter i organ eller arbetsgrupper som har hela Uppsala universitet som sitt verksamhetsområde. 

Kontakt
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon